خاك شير

☘☘☘☘☘

خاك شير

اين گياه خودرو كه در باغ ها و صحرا مي رويد كاربردهاي درماني زيادي دارد و از نگاه طب قديم ايراني گرم و تَر شمرده مي شود .

خاك شير تب بر ،برطرف كننده التهاب كليه ،باز كننده صدا ،مفيد در بهبودي كهير و التهابات پوستي ،ملين و از همه مهمتر در فصل تابستان خنك كننده  است.

از خاك شير در موارد ديگر چون تنظيم كننده دستگاه گوارش نيز استفاده مي شود.

https://www.charkhooneh-abi.com]

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۱۹:۲۲:۴۵ +۰۰:۰۰ مقالات عمومی|

در باره نویسنده :

با وجود پيشينه طولانی خانوادگی در امور مربوط به تغذيه و دسر ايراني يعني بستنی سنتی ايرانی و نيز امور مشابه كه حداقل سابقه ٥٠ ساله دارد و پدر بزرگ نيز بنكدار مواد غذايي بوده است علاقه من به كسب و كار آزاد عليرغم تحصيلات در رشته تحصيلي ديگر بر آن شدم كه چون پدر خود در اين زمينه فعاليت داشته و فعاليت اقتصادي خود را معطوف به تهيه و فروش خشكبار و آجيل و محصولات نظير آن بنمايم .